• f3.jpg
  • f1.jpg
  • f2.jpg
  • f4.jpg

Formowanie żywopłotu

Formowanie żywopłotu to przede wszystkim regularne jego przycinanie, wtedy będzie on zwarty i gęsty.

  • Rośliny liściaste zrzucające na zimę liście przycinamy co najmniej dwukrotnie w ciągu roku ( ostatnie cięcie wykonujemy jesienią).
  • Żywopłoty zimozielone przycinamy co najmniej raz w roku, skracamy wówczas o 5-10 cm przyrosty, nie tniemy natomiast gałęzi starszych.

Żywopłot, który osiągnie oczekiwaną przez nas szerokość i wysokość formujemy często (nawet raz w miesiącu), bo tylko wtedy będzie on miał regularny, geometryczny kształt. Efekt końcowy uzyskujemy poprzez usunięcie wszystkich przyrostów wyrastających poza ustaloną linię.

Cena usługi ustalana indywidualnie w zależności od wysokości i szerokości żywopłotu.

©Copyright Botanica 2010