Botanica - Usługi Ogrodniczo-Brukarskie
  • f4.jpg
  • f2.jpg
  • f3.jpg
  • f1.jpg

Zakładanie trawników

Przed przystąpieniem do wysiewu trawnika, należy się zastanowić, w jaki sposób będzie on eksploatowany, ponieważ od tego zależy dobór mieszanki traw.

  • Trawy ozdobne – darń delikatna i miękka, uzyskujemy piękny wygląd, jednak wymaga jednak regularnej pielęgnacji, częstego koszenia i podlewania, mało odporna na deptanie.
  • Trawy uniwersalne – łatwe w pielęgnacji i bardziej odporne na deptanie, odpowiednie na trawniki przydomowe, dlatego najczęściej stosowane w warunkach ogrodów amatorskich.
  • Trawy sportowe – łączą w sobie piękno trawnika ozdobnego oraz są odporne na intensywną eksploatację, są droższe od uniwersalnych i wymagają bardziej troskliwej pielęgnacji.

Zakładamy trawniki zarówno z siewu jak i z rolki. Pierwsze dwa koszenia wykonujemy nieodpłatnie w ramach wykonanej usługi.

Cena usługi od 6 zł/m2.

©Copyright Botanica 2010